Konkurentsianalüüs veebipõhises äris: kuidas konkurentidest eristuda?
12/02/2024

Konkurentsianalüüs veebipõhises äris: kuidas konkurentidest eristuda?

Konkurentsianalüüs on oluline tööriist iga e-kaubanduse ettevõtte arsenalis. See aitab mitte ainult mõista konkurente, vaid pakub ka väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas oma äri edukalt positsioneerida.

Mis on konkurentsianalüüs?

Konkurentsianalüüs on protsess, mille käigus saad põhjaliku ülevaate oma valdkonnas tegutsevatest konkurentidest. Hea analüüsi aluseks on suur hulk andmeid, mis aitavad mõista konkurentide tugevusi ja nõrkusi konkreetse ärisektori kontekstis.

E-kaubanduses tähendab see konkurentide veebipõhise kohalolu, tootevaliku, hinnakujunduse ja turundusstrateegiate analüüsimist​​​​.

Miks on konkurentsianalüüs e-kaubanduses oluline?

Konkurentide tugevuste, nõrkuste ja strateegiate hindamine võimaldab ettevõtetel saavutada strateegilise eelise, kohaneda turu dünaamikaga ning teha informeeritud otsuseid oma ettevõtte kasvu maksimeerimiseks.

Samuti aitab see kindlaks teha oma äri unikaalsed tugevused ja nõrkused. Tugevuste tundmine on hädavajalik vankumatu turupositsiooni loomiseks ning aitab kujundada väliseid arvamusi sinu toote kohta. Oma kaupade või teenuste eeliste selge demonstreerimine konkurentidega võrreldes aitab võita kliente ja kasvatada nende lojaalsust​​​​.

Põhjalik konkurentsianalüüs aitab mõista ka turu lünki. Konkureerivate pakkumiste analüüsimine võib aidata tuvastada turu alateenindatud valdkondi. Nende võimaluste ärakasutamine võimaldab kasvatada tootevalikut ja laiendada oma äri. ESTO Head of Baltics Edward Räim rõhutab:

Oluline on teada, kes on sinu põhikliendid ja millised on sinu konkurentsieelised. Head tulemused tekivad siis, kui sul on tugev toode ja sa tead täpselt kellele seda toodet suunata.

ESTO oli Baltikumi esimene täielikult digitaliseeritud fintech ettevõte ja esimene "osta kohe, maksa hiljem" lahenduste pakkuja. Tänaseks on sellised teenused hädavajalikud peaaegu igale e-poele, et kasvada oma äri ja võita uusi kliente.

<b>Edward Räim</b>
Edward Räim
Head of Baltics

Kuidas viia läbi konkurentsianalüüsi e-kaubanduses?

Järgnevalt toome välja konkreetsed sammud, mille põhjal saad läbi viia põhjaliku konkurentsianalüüsi oma valdkonna tundma õppimiseks ja äri kasvatamiseks.

  • Kasuta õigeid tööriistu

Eduka konkurentsianalüüsi läbiviimiseks e-kaubanduses on vaja mõningaid põhivahendeid. Kasuta selliseid levinud kanaleid, nagu Google otsingumootor, sotsiaalmeedia võrgustikud, YouTube ja märksõna uurimise tööriist, nagu Moz ja SEMrush. Nende abil saad hankida olulist teavet oma konkurentide ja nende turundusstrateegiate kohta​​​​.

  • Määratle oma e-kaubanduse äri ja eesmärgid

Mõista enda ettevõtet ja klientide vajadusi. Küsi endalt: Kas eelistad olla uuendaja, järgija või väljakutsuja? Mis on sinu peamised eesmärgid? Selgelt määratletud eesmärkidega saad konkurentsianalüüsist kõige rohkem kasu​​.

  • Defineeri oma konkurendid

Oluline on kaardistada nii otsesed kui kaudsed konkurendid, ehk nii need ettevõtted, kes pakuvad sama toodet või teenust samale turule, kui ka need, kes võistlevad erineva toote/teenusega samale sihtrühmale.

  • Koosta konkurentide maatriks

Koosta tabel, kus on kirjas sinu konkurentide andmed. See aitab võrrelda nende strateegiaid ja positsiooni turul. Too välja iga konkurendi tootevalik, hinnakujundus ja turundustehnikad​​.

  • Võrdle brändide positsioneerimist

Analüüsi konkurentide brändingut ja turundusstrateegiaid, uurides nende veebilehti, sotsiaalmeedia kanaleid, pressiteateid ja sponsoreeritud reklaame. See aitab mõista nende peamisi sõnumeid ja eristumist​​.

  • Määratle sihtrühmad

Mõista, millisele kliendirühmale suunavad sinu konkurendid oma tooteid või teenuseid. Uuri nende missiooni, sõnumite kujundamist, suhtluse kanaleid ja laadi. Eesmärk on saada parem ülevaade sellest, kuidas nad turul toimivad ja oma klientidega suhtlevad, et paremini mõista turu dünaamikat ja kohandada oma strateegiat vastavalt.

  • Võrdle tooteid ja hindu

Analüüsi konkurentide tooteid ja hinnakujundusstrateegiaid. Mõista nende toodete omadusi, eripärasid ja lisaväärtusi, samuti allahindlusi​​​​.

  • Analüüsi turundusvõtteid ja sotsiaalmeedia kohalolekut

Kuidas sinu konkurendid oma äri reklaamivad? Uuri nende kampaaniaid ja sotsiaalmeedia tegevust, et mõista nende turundusstrateegiaid ja kliendisuhteid.

  • Vii läbi konkurentide SWOT-analüüs

Tee iga konkurendi kohta SWOT-analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud). See aitab hinnata nende turupositsiooni ja leida võimalusi enda ettevõtte arendamiseks​​.

ESTO osta kohe, maksa hiljem

Tutvu meie ESTO osta kohe, maksa hiljem ja hoolitsege oma finantside eest.

Rakenda konkurentsianalüüsi tulemusi oma äristrateegias

Nüüd, kui omad täpset ülevaadet oma konkurentidest ning turul toimuvast, saad hakata täiustama enda äristrateegiaid.

Mõtle, kuidas saad kasutada õpitud teavet oma unikaalse müügipakkumise parandamiseks, brändingutehnikate täiustamiseks või uute toodete väljatöötamiseks.

Konkurentsianalüüs on tugev suunis e-kaubanduses edu saavutamiseks. See mitte ainult ei aita mõista konkurente, vaid pakub ka väärtuslikku teavet oma äri positsioneerimiseks.

ESTO "osta kohe, maksa hiljem" lahendused on hea näide sellest, kuidas põhjalik konkurentsianalüüs aitas meil e-kaubanduse makselahenduste turul eristuda ja saavutada edu tugeva konkurentsiga turul.

Loe veel meie blogist: Brändistrateegiad digitaalses maailmas - kuidas luua tunnustatud ja armastatud kaubamärk?

Tagasi blogisse