25serviceskills
05/03/2024

Kõige olulisemad ESTO klienditoe oskused

Klienditeenindus on palju enamat kui lihtsalt klientidega suhtlus – see on kunst, mis võimaldab läbi kliendirahulolu viia oma ettevõtte uutesse kõrgustesse.

ESTO-s mõistame hea klienditoe tähtsust ja oleme pühendunud parima kogemuse pakkumisele igale kliendile.

Miks on hea klienditeeninduse pakkumine oluline?

Koguni 84% ettevõtetest, kes on pühendunud oma klienditoe arendamisele, teatavad finantstulemuste kasvust. Kvaliteetne teenindus suurendab klientide lojaalsust ja vähendab ohtu, et kliendid võivad suunduda konkurendi juurde. Lisaks julgustavad positiivsed kogemused kliente oma kogemusi jagama, mis aitab veelgi kaasa ettevõtte maine kasvule.

Veelgi enam, annab positiivne suhtlus klientidega ka võimsa konkurentsieelise, eriti digitaalses maailmas, kus kliendikogemused ja arvustused on kergesti kättesaadavad ja mõjutavad oluliselt potentsiaalsete klientide otsuseid. Seega, investeerimine kvaliteetsesse klienditeenindusse on ettevõttele eluliselt tähtis, aidates kaasa nii maine parandamisele kui ka pikemaajalisele finantsedule.

ESTO-s oleme nendest teguritest teadlikud ja pühendume pidevalt klienditeeninduse arengusse, et kindlustada meie klientide püsiv rahulolu ja usaldus. Keskendume peamiselt Google arvustustele, kuhu kliendid saavad peale ESTO teenuste kasutamist või klienditoega suhtlemist enda tagasiside jätta. Google arvustused on avalikud ja hea võimalus brändilojaalsuse tõstmiseks, kuna paljud kliendid otsivad just nimelt ettevõtte kohta lisainfot Google otsingumootoritest. Oleme hea kliendisuhtluse tulemusel saavutanud tänaseks Google’s 4.5 tärni viiest.

Hea klienditeeninduse põhimõtted

Professionaalse suhtluse põhimõtted, nagu kiirus, täpsus, läbipaistvus ja kvaliteet, on meie tegevuse alustalad. Need põhimõtted aitavad meil defineerida, mida klienditeenindus meie meeskonnale tähendab ja tänu sellele saame seada tulemuslikke ning mõõdetavaid eesmärke. Meie jaoks on oluline abistada klienti, olenemata tema murest või küsimusest võimalikult kiiresti, ja efektiivselt. 

Uurisime meie klienditoe spetsialistilt, millised on peamised oskused, mida ESTO klienditoe eksperdid kasutavad. 

"Põhilisteks oskusteks peame enda teenuste põhjalikku tundmist, läbipaistvust, avatust ning lahendustele orienteeritust. Meie jaoks on klient alati number üks. Meie klienditoe liikmed on ühed sõbralikumad inimesed, kellega kunagi kokku puutud. Usume, et positiivse mõtteviisiga inimesed suudavad lahendada ükskõik millise probleemi võimalikult edukalt. 

Kvaliteetne klienditeenindus ESTO-s tähendab ka pidevaid innovatsioonilisi muutusi. Meie spetsialistid on koolitatud pakkuma parimat teenust, hoides silmas kliendi huve ja pakkudes talle alati personaalset lähenemist, seejuures järgides kõrgeimaid standardeid. 

Selline lähenemine eristab meid teistest ja loob usaldusväärse ning kestva suhte meie klientidega.”

Klienditeeninduse võtmeoskused finantssektoris

ESTO klienditoe eksperdid tegelevad igapäevaselt klientide mure lahendamisega ning ESTO toodete tutvustamisega. Usalduse loomiseks rakendame erinevaid oskusi, mis on hoolikalt kohandatud finantsteenuste pakkujale, et vastata meie klientide mitmekesistele vajadustele.

Kahtlemata on olulised põhjalikud teadmised finantstooteid ja -teenuseid puudutavates küsimustes, et pakkuda klientidele täpset ja asjakohast nõu. Lisaks on finantssektoris oluline mõista keerukaid regulatsioone ja privaatsusnõudeid, mis mõjutavad kliendisuhtlust.

Samuti on finantssektoris klienditeeninduse keskmes usalduse loomine ja säilitamine. See nõuab suurepäraseid suhtlemisoskusi, empaatiavõimet ja läbipaistvust, et aidata klientidel tunda end turvaliselt oma finantsotsuste tegemisel. 

Oluline on olla paindlik ja kohanemisvõimeline, arvestades klientide mitmekesiseid vajadusi ja ootusi, mis võivad finantsmaailmas kiiresti muutuda.

Klienditeeninduse erinevused ESTO era- ja ärikliendi kontekstis

Era- ja äriklientidega suhtlemisel on peamised erinevused lahendust vajavates küsimustes. Aga mõlemil juhul on alati fookuses kiire ning professionaalne suhtlus.

Äriklienditeenindus ESTO-s hõlmab keerukate probleemide lahendamist ja kvaliteetse partnertoe pakkumist. ESTO partnertiim mängib keskset rolli partnerite abistamisel, toetades neid otsuste langetamisel, pakkudes nõu ja lahendades tekkinud probleeme. Proovime olla võimalikult personaalsed, sest vaid nii saame oma äriklientidele pakkuda parimat teenust finantssektoris.

Eraklientide puhul on meie fookus võimalusel leida kiiresti vajalikku abi ja teavet. Meie eesmärk on tagada, et igal sammul oleks kliendil lihtne oma küsimusele kiire vastus saada. Vaid nii veendume, et klient saab ESTO-t täielikult usaldada.

ESTO osta kohe, maksa hiljem

Tutvu meie ESTO osta kohe, maksa hiljem ja hoolitsege oma finantside eest.

25 2serviceskills

Paindlikud makselahendused

ESTO-s mõistame, kui oluline on kliendi rahalised vahendid ja vastutus, mille ta võtab meie tooteid kasutades. Meie makselahendused on loodud selleks, et pakkuda klientidele maksimaalset mugavust ja erinevaid võimalusi, et oma rahaasju paremini hallata.

ESTO-s keskendume enamale, kui lihtsalt abi pakkumisele – oleme pühendunud oma klientide vajaduste mõistmisele ja nende rahulolu tagamisele igal sammul. Meie eksperdid pakuvad alati teenindust, mis mitte ainult ei vasta, vaid ületab ootusi, luues sellega tugeva ja usaldusväärse suhte meie klientidega.

Loe veel ESTO klenditeeninduse kohta meie blogist: Mis teeb ESTO klienditeeninduse erakordseks?

Tagasi blogisse