Mis on peamised väljakutsed klienditeeninduses ja kuidas ESTO neid lahendab?
13/03/2024

Mis on peamised väljakutsed klienditeeninduses ja kuidas ESTO neid lahendab?

Suurepärane klienditeenindus on tänapäeva konkurentsirohkes ja kiiresti muutuvas ärimaailmas üks peamisi edutegureid. 

Sinu ettevõtte maine, kliendilojaalsus ja lõpuks ka kasum sõltuvad sellest, kuidas suudad klientide vajadustele vastata ja nende ootusi ületada. Mis on aga peamised väljakutsed kvaliteetse klienditoe tagamisel ning mis on need lahendused, millega ESTO klienditoe eksperdid neid väljakutseid ületavad?

Osakondadevaheline koostöö ja efektiivne suhtlus

Hea klienditeeninduse alus on osakondadevaheline koostöö. Pettumus tekib, kui teenindaja ei oma piisavalt teadmisi või kui vastus venib. 

Sageli keskenduvad ettevõtted ainult tiimisisesele koostööle, jättes tiimidevahelised lülid ühendamata. See tähendab, et klientidelt saadud tagasiside ei jõua õigesse osakonda ning vajalikud muutused jäävad ellu viimata. 

Juhtide roll selle olukorra vältimisel on oluline - nad peavad korraldama osakondadevahelist infoliiklust ja parandama siseteenindust. See tähendab, et iga osakond peab mõistma teiste vajadusi ja panustama ühisesse eesmärki. Selle tagamiseks on oluline võimaldada efektiivne suhtluskanal ülikiireks info vahetamiseks. 

Toimetulek rahulolematute klientidega 

Rahulolematute klientide haldamine on üks keerulisemaid, kuid samas ka kriitilisemaid aspekte klienditeeninduses. Keeruliste olukordade ja rahulolematute klientidega toimetulek on üks parimaid indikaatoreid klienditoe kvaliteedi hindamisel. 

Võtmesõnadeks on kahtlemata empaatia, professionaalsus ja kiire tegutsemine. Klienditeenindaja peab suutma mõista kliendi vaatenurka ja temaga kaasa mõelda. 

Iga klient on erinev ja soovib personaalset lähenemist. Hea klienditeenindaja oskab kohanduda erinevate klientide vajadustega  ja valida oma suhtlusstiili vastavalt. See nõuab paindlikkust ja empaatiavõimet. 

Oluline on jääda rahulikuks ning professionaalseks ka kõige väljakutsuvamates olukordades keeruliste klientidega. Vaid nii saame tagada, et iga kliendi mure lahendatakse parimal võimalikul viisil.

Tehnoloogia ja digitaalsete tööriistade kasutamine

Tehnoloogia ja digitaalsete tööriistade kaasamine iga osakonna töösse on tänapäeval vältimatu. ESTO kasutab oma tegevuses mitmesuguseid tehnoloogilisi lahendusi, et pakkuda klientidele kiiret ja tõhusat teenindust. 

Tehnoloogia on oluline, kuid see ei asenda inimlikku kontakti. ESTO Head of Baltics Edward Räim rõhutab:

Üks levinud probleem tänapäeval on liiga suur tehisintellekti kasutamine klienditeeninduses, eriti live-vestlustes. Tegelikult eelistavad inimesed rääkida päris inimestega.

<b>Edward Räim</b>
Edward Räim
Head of Baltics

ESTO kasutab tehnoloogiat selleks, et parandada kliendikogemust, aga alati kooskõlas personaalsusega. See tähendab, et klient saab kasutada kaasaegseid e-kaubanduse lahendusi, mis teevad ostlemise mugavamaks ja kiiremaks, samas kui ESTO meeskond on alati valmis  aitama just kliendi väljakutsest lähtuvalt.

Järjepideva ja kvaliteetse teenuse tagamine

Järjepidevuse ja kvaliteedi tagamine klienditeeninduses on üks olulisemaid väljakutseid. ESTO klienditoe meeskond on pühendunud, et tagada positiivne kliendikogemus igas olukorras ning igal ajal. 

NAME lisab: “Sõltuvalt ettevõtte struktuurist, võib väljakutseks olla ka telefoni- või vestlusliinide valesti määratud lahtiolekuajad. Oluline on mõõta ja vaadata, millistel kellaaegadel kliendid sinu ettevõtte poole pöörduvad.’’

Klientidega pikaajaliste suhete tekitamine

Pikaajaliste suhete loomine klientidega on iga ettevõtte jaoks oluline. ESTO väärtustab kõrgelt klientide lojaalsust ja püüdleb selle poole, et iga klient tunneks ennast väärtustatuna ja mõistetuna. 

Töötajate heaolu on kliendisuhete hoidmisel samuti äärmiselt oluline. Kui töötaja tunneb end väärtustatuna, peegeldub see ka tema töös ning suhtluses klientidega. ESTO panustab oma töötajatesse, pakkudes neile erinevaid koolitusi ja arenguvõimalusi.

Levinumate klienditeeninduse väljakutsete lahendus peitub inimeste, protsesside ja tehnoloogia targas ühendamises. 

Hea klienditeenindus on pidev protsess, mille eesmärk on luua püsivaid ja meeldivaid suhteid klientidega. Suurepärase klienditeeninduse aluseks ESTO-s on empaatia, autentsus ja reageerimisvalmidus. 

Loe edasi meie blogist: Kõige olulisemad ESTO klienditoe oskused.

Tagasi blogisse